Transformacja cyfrowa małych i średnich firm – bariery i wyzwania

Transformacja cyfrowa małych i średnich firm to proces, który w ostatnich latach stał się kluczowy z jednej strony dla rozwoju polskich firm, a w obecnej sytuacji często staje się warunkiem przetrwania na rynku. Cyfryzacja pozwala na zwiększenie efektywności działania, lepsze zarządzanie i większą elastyczność w sytuacjach kryzysowych, a także na dotarcie do nowych grup klientów poprzez np. wdrożenie nowego modelu biznesowego.

transformacja cyfrowa szkolenia

Jednak nie wszystko „złoto, co się świeci”, bo wdrożenie transformacji cyfrowej w firmie niesie ze sobą wiele wyzwań i barier. Poniżej przedstawiam kilka, z mojego punktu widzenia kluczowych.

Kompetencje pracowników w zakresie cyfryzacji

Jednym z głównych wyzwań jest brak odpowiednich kompetencji wśród pracowników. Małe i średnie firmy często nie posiadają specjalistów z zakresu technologii czy marketingu cyfrowego, co utrudnia im wdrażanie zmian i korzystanie z nowych narzędzi. Brak odpowiednich kompetencji może też prowadzić do nieefektywnego wykorzystania cyfrowych rozwiązań i braku oczekiwanych rezultatów już wykorzystywanych narzędziach. Na wyzwanie to znakomicie odpowiada Akademia Menadżera Cyfryzacji w zakresie kompetencji cyfrowych realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, której osią jest analiza potrzeb szkoleniowych osób zgłoszonych do tego projektu.

Narzędzia i technologia

Innym wyzwaniem jest brak odpowiednich narzędzi i technologii. Małe i średnie firmy często nie posiadają odpowiednich środków finansowych na zakup nowoczesnych systemów czy oprogramowania, co utrudnia im dostosowanie się do wymogów rynku. Brak odpowiednich narzędzi często prowadzi do szeregu nieefektywności działania i utraty konkurencyjności w kluczowych dla firmy obszarach rynkowych.

Brak strategii w zakresie cyfryzacji

Kolejnym wyzwaniem jest brak strategii i planu działania. Małe i średnie firmy często nie posiadają odpowiednio przemyślanej strategii cyfrowej i nie wiedzą, jakie kroki powinny podjąć, aby skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową. Brak wiedzy w tym zakresie dotyczyć może menadżerów każdego szczebla organizacji. Brak strategii i planu działania może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji i nieefektywnego wykorzystania zasobów firmy.

Zamów diagnozę

Zamów diagnozę dla Twojej firmy

Zobacz więcej

Wiedza i informacje

Oprócz wyzwań, małe i średnie firmy napotykają też bariery, które utrudniają im przeprowadzenie transformacji cyfrowej. Jedną z głównych barier jest brak wiedzy i informacji. Małe i średnie firmy często nie są dobrze poinformowane o możliwościach, jakie daje cyfryzacja, ani o sposobach jej wdrożenia. Brak wiedzy i informacji może prowadzić do braku motywacji do zmian oraz do podejmowania nieodpowiednich decyzji. Tutaj pomaga program Akademii Menadżera Cyfryzacji, o którym wspominam powyżej.

Brak budżetu

Inną barierą jest brak odpowiednich środków finansowych. Transformacja cyfrowa wymaga inwestycji w nowe technologie i narzędzia, a następnie w wiedzę dla pracowników w zakresie ich używania.  Spełnienie tego wymogu może być trudne dla małych i średnich firm, które często nie posiadają odpowiednich zasobów finansowych. Brak środków finansowych może uniemożliwić im skuteczne przeprowadzenie transformacji i dostosowanie się do wymogów rynku.

Brak zaangażowania

Kolejną barierą jest brak zaangażowania ze strony zarządzających i pracowników. Transformacja cyfrowa wymaga zaangażowania i współpracy całego zespołu, a brak motywacji w tym zakresie może uniemożliwić jej skuteczne przeprowadzenie. Brak zaangażowania może też prowadzić do braku motywacji do zmian, co z kolei może utrudniać adaptację nowych rozwiązań.

Podsumowanie

Podsumowując, transformacja cyfrowa małych i średnich firm to proces pełen wyzwań i barier. Aby ją skutecznie przeprowadzić, niezbędne jest posiadanie odpowiednich kompetencji, narzędzi i technologii, a także dobrze przemyślanej strategii i planu działania. Ważne też jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz zaangażowania ze strony zarządzających i pracowników. Tylko dzięki temu małe i średnie firmy będą w stanie skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową i przejść przez ten proces „suchą stopą”.

Akademia Menadżera Cyfryzacji MŚP

Potrzebujesz diagnozy dla
Twojej firmy? Skontaktuj się ze mną 👇

    Previous reading
    Jak napisać analizę potrzeb rozwojowych w programie Akademia Menadżera Cyfryzacji?
    Next reading
    Transformacja cyfrowa małych i średnich firm – bariery i wyzwania