Do czego potrzebna jest
diagnoza potrzeb?

Zerknij poniżej dla kogo i w jakim celu
wykonuję diagnozy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych.

Scroll

Dla kogo wykonuję diagnozy

Zapraszam do współpracy:

Firmy szkoleniowe

Firmy rodzinne

Start-up'y

Inne MMŚP

Kiedy po diagnozę?

Firmy zwracają się z pytaniami o diagnozę w sytuacjach:

Rozwiązanie problemu

Poszukują pomocy w rozwiązaniu problemów, które często sami w zarysie widzą i czują, lecz dla pełnego ich zrozumienia potrzebują niezależnego, obiektywnego i profesjonalnego spojrzenia.

Zamów diagnozę

Spadek wyników

Widzą pogarszające się wyniki finansowe i operacyjne i chcą zdiagnozować prawdziwe przyczyny zaistniałej sytuacji

Zamów diagnozę

Podniesienie jakości

Dążą do podniesienia jakości funkcjonowania organizacji poprzez identyfikację obszarów największego wzrostu.

Zamów diagnozę

Kluczowe decyzje

Są w momencie podejmowania strategicznych decyzji dotyczących kierunków rozwoju firmy.

Zamów diagnozę

Niezależne spojrzenie

Potrzebują z dystansem spojrzeć z na sytuację firmy i dokonać jej niezależnego przeglądu.

Zamów diagnozę

Przegląd budżetów

Widzą tzw. „przepalane budżety”, szczególnie w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży.

Zamów diagnozę

Informacja rynkowa

Otrzymują od rynku sygnały o tym, że ich produkty i usługi stają się mało konkurencyjne.

Zamów diagnozę

Inne sytuacje

W innych, niestandardowych sytuacjach, w których istnieje potrzeba rozwiązania specyficznych problemów biznesowych.

Zamów diagnozę

Sprawdzona metodyka i doświadczenie

diagnoza potrzeb rozwojowych

W zakresie diagnozy wykorzystuję wypracowaną przez lata metodykę, która z jednej strony prowadzi firmę przez wszystkie niezbędne kroki diagnozy, natomiast z drugiej strony, pozwala na dostosowanie jej wymogów do wielkości organizacji, w której jest przeprowadzana. Diagnoza to dogłębne spojrzenie na: +18 kluczowych obszarów każdego biznesu.

Patryk Piłat
diagnosta biznesowy, konsultant
Dzięki certyfiktowi SUS 2.0 realizuję diagnozy z dofinansowaniem w ramach Bazy Usług Rozwojowych
Zobacz oferty diagnoz
standard usług szkoleniowych sus 2.0

METODY DIAGNOSTYCZNE

W procesie diagnozy organizacji posługuję się najczęściej następującymi metodami analizy firmy:

Konsultacje

Konsultacje 1:1 lub grupowe z przedsiębiorcą lub/i kluczowymi osobami w firmie oraz uczestnikami zgłoszonymi do projektu w ramach szkoleń dofinansowanych.

Wywiad

Rozmowy pogłębione (IDI - individual depth interwiev) z kadrą zarządzającą/pracownikami.

Badania ankietowe

Ilościowe badania kwestionariuszem samooceny kluczowych kompetencji, np. menagerskich.

diagnoza potrzeb rozwojowych

Obserwacja

Obserwacja uczestnicząca na miejscu w firmie.

Analiza

Analiza finansowych i niefinansowych dokumentów firmowych.

Biały wywiad - OSINT

Analiza źródeł internetowych (media społecznościowe, strona internetowa, konkurencja)

Efekt końcowy - co otrzymujesz?

Diagnoza organizacji kończy się informacją zwrotną o tym, co w firmie działa dobrze, a co wymaga poprawy. Rezultat końcowy stanowi raport diagnostyczno-doradczy.

Diagnoza składa, w zależności od jej charakteru się m.in. z:

Dodatkową wartością dodaną z diagnozy jest omówienie jej wyników z osobami zamawiającymi.

Zamów diagnozę dla Twojej firmy

Zobacz więcej